Blog

Zagrożenia wynikające z niedrożnego lub źle wykonanego systemu rynnowego

Systemy rynnowe montuje się po to, by mogły one odprowadzać wodę z połaci dachowych i - mówiąc kolokwialnie - kierować ją tam, gdzie jej miejsce, czyli bezpośrednio do pionów spustowych. Problem w tym, że niektóre systemy rynnowe są nie tylko niedrożne, ale też błędnie zaprojektowane. Te istotne niedociągnięcia mogą w konsekwencji doprowadzić do poważnych uszkodzeń, a nawet - do zniszczenia orynnowania i całej elewacji.

 

Niedrożność i złe wymiarowanie, czyli skutki źle funkcjonującego orynnowania.

 

Profesjonalnie zaprojektowane systemy rynnowe muszą być odpowiednio wymiarowane. Poprawne obliczenia są tu kluczowe dla ich niezawodności i funkcjonalności, gdyż błędy dekarskie mogą doprowadzić do bardzo poważnych konsekwencji.

  1. Niedrożność - źle zaprojektowany system orynnowania może prowadzić do wystąpienia lokalnej niedrożności, która wynika z nieprawidłowego odprowadzania wody. Z kolei w okresie zimowym zamarzająca woda może rozszczelnić orynnowanie, gdyż znajdująca się w niej woda będzie zwiększać swoją objętość.
  2. Uszkodzenie elewacji - źle zaprojektowany i zamontowany system rynnowy może prowadzić do powstawania zacieków na elewacji, a w dłuższej perspektywie czasu do uszkodzenia i zagrzybienia elewacji. Woda rozlewająca się po elewacji skutecznie niszczy tynk, prowadząc - w połączeniu z np. mrozem - do jego niszczenia i odpadania. Co gorsza, uszkodzona w ten sposób elewacja może doprowadzić do znacznego pogorszenia się właściwości termoizolacyjnych budynku.
  3. Uszkodzenie systemu ociepleń - instalacje termoizolacyjne są bardzo wrażliwe na działanie dużej ilości wilgoci. Nawet jeśli rozszczelnienie w systemie rynnowym jest stosunkowo niewielkie, to uchodząca przez nie woda może przenikać do warstwy termoizolacyjnej, prowadząc z biegiem czasu do jej późniejszego zniszczenia i zagrzybienia. Usunięcie tego uszkodzenia jest bardzo czasochłonne i kosztowne.
  4. Estetyka - cieknące rynny mogą znacznie osłabić estetyczny wymiar całego budynku. Nawet jej niewielka ilość może doprowadzić do powstania charakterystycznych nacieków, które są bardzo trudne do usunięcia. Warto podkreślić, że ich zamalowywanie i tak najprawdopodobniej nie przyniesie żadnych efektów.
  5. Przeciążenia - źle zaprojektowane systemy rynnowe mogą być bardziej podatne na przeciążenia. Należy pamiętać, że duże objętościowo rynny mogą w trakcie zimy lub wiosennych roztopów zostać obciążone nawet kilkusetkilogramowym balastem. Przebywanie pod nim (lub w jego bliskim sąsiedztwie) może doprowadzić do poważnego wypadku, a nawet do śmierci. W celu zabezpieczenia systemu rynnowego przed uszkodzeniem lub zerwaniem podczas zimy, należy zabezpieczyć połać dachu płotkami śniegowymi, śniegołapami lub inną zaporą przeciwśniegową.

 

Podsumowanie

Odpowiednio zaprojektowane i zamocowane rynny to gwarancja na lata. Istotne jest zatem, aby za ich montaż odpowiadała wyłącznie profesjonalna firma, która posiada stosowne kwalifikacje i odpowiednie narzędzia.