Blog

Ogólne zasady montażu rynien

Niezawodne działanie rynien to skuteczna ochrona przed zawilgoceniem i uszkodzeniem budynku. Praca całego systemu jest z kolei zależna od prawidłowej i starannej instalacji wszystkich elementów. Wysiłek włożony na starcie inwestycji zaowocuje w kolejnych latach, gdy orynnowanie będzie regularnie odprowadzać z dachu wody opadowe. Jakie są ogólne zasady montażu rynien? Jak zrobić to dobrze?

 

Zanim zamontujesz – policz

 

Zanim przystąpimy do fizycznego montażu rynien, niezbędne jest dokonanie obliczeń, które zagwarantują wydajność systemu. Chodzi o to, żeby dobrać taką ilość rynien dachowych i rur spustowych i zamontować je w takich miejscach, żeby mieć pewność, że bez problemu odprowadzą one wody z połaci dachu podczas opadów lub roztopów. W tym celu musimy obliczyć efektywną powierzchnię dachu oraz jego maksymalną powierzchnię. Wartości te pozwolą nam ustalić, z ilu elementów, o jakich przekrojach i jakiej przepustowości musi składać się system w przypadku naszej indywidualnej inwestycji oraz gdzie zamontować poszczególne komponenty, żeby orynnowanie było wydajne. 

 

Ogólne zasady montażu rynien

 

Pewnie zamocowane

 

Rynny umieszczane są na przeznaczonych do tego hakach. Haki mocowane do deski czołowej lub w przypadku haków nakrokwiowych, do krokwi, muszą mieć odpowiedni rozstaw. W przypadku rynien stalowych systemu Q STALYO PRO oraz Q STALYO MIX-PRO zalecany przez producenta rozstaw haków 55 cm,  maksymalnie 60 cm. Natomiast, jeżeli klejony ciąg rynien jest dłuższy niż 16 mb, należy zastosować łącznik dylatacyjny. Wówczas sąsiadujące haki powinny być zamontowane nie dalej niż 15 cm od powstałego połączenia elementów. Podobna zasada dotyczy narożników i zaślepek.  

 

Spadek – w górę nie popłynie

 

Dobrze zamontowane haki powinny też gwarantować właściwy spadek umieszczonej w nich rynny. Woda musi bez przeszkód spływać do najniższego punktu całego poziomu rynnowego. Na końcu którego umieszczony jest odpływ. Zalecany spadek w kierunku odpływu to 1-3 mm na 1 mb rynny. 

 

Z poziomu w pion

 

Ogólne zasady montażu rządzą też pionowymi elementami systemu rynnowego. Rury spustowe mocujemy, umieszczając je w specjalnych obejmach. Te z kolei przytwierdzane są do elewacji dyblami. Żeby uchwyt był pewny i stabilny, dobieramy długość dopasowaną do grubości ocieplenia budynku. Zalecany odstęp między dyblami to 150 cm. Poza dopilnowaniem odpowiednich odległości między mocowaniami, bądźmy ostrożni przy zaciskaniu obejm na rurach spustowych. Należy to robić z wyczuciem, nie za mocno, żeby nie uszkodzić rur systemu. 

 

Grunt to podstawa! 

 

 Woda odprowadzana z dachu rynnami przez rury spustowe finalnie trafia do kanalizacji burzowej, lub bezpośrednio na grunt, lub do coraz częściej stosowanych zbiorników na deszczówkę . Jeżeli nasz projekt nie przewiduje połączenia z system kanalizacyjnym, na końcu rury mocujemy kolano. Tutaj też istotne są odległości – minimalny dystans kolana od gruntu powinien wynosić 20 cm. 

Ogólne zasady montażu rynien są podobne dla różnych systemów. Zachowanie odległości między hakami czy uzyskanie odpowiedniego spadku dotyczy właściwie wszystkich rodzajów orynnowania. Szczegółowe parametry mogą się jednak różnić – materiał, z którego wykonane są rynny, ich kształt, sposób łączenia, ale też szczególne elementy architektury budynku. Koniecznie muszą być one uwzględnione przy planowaniu odwodnienia dachu dla konkretnej inwestycji. 

Jeżeli nie jesteśmy pewni, jak dobrać komponenty i gdzie je zamontować, skonsultujmy się z fachowcami lub zlećmy montaż profesjonalistom. Kierujmy się zasadą Raz a dobrze. Od właściwego montażu zależy przecież działanie systemu rynien, a co za tym idzie, zachowanie funkcjonalności i estetyki domu.