Blog

Jak obliczyć ilość rynien i rur w stosunku do powierzchni dachu?

Orynnowanie jest niezbędne by skutecznie odprowadzać wodę opadową z dachu, z zachowaniem właściwej odległości od ścian budynku. Do tego konieczne jest wybranie dobrego systemu rynnowego i obliczenie ilości rynien i rur, a także dodatkowych elementów, takich jak np. haki rynnowe w stosunku do powierzchni dachu. Jak to zrobić?

 

Jak dobrać ilość rynien i rur, zależnie od rodzaju dachu jaki posiadamy?
 

Wybór odpowiedniej ilości rur i innych elementów systemu rynnowego nie jest trudny jeśli posiadamy dach dwuspadowy. Jednak już w przypadku dachu wielopołaciowego, a zwłaszcza takiego z dodatkowymi lukarnami, pojawia się problem. Wówczas można skorzystać z tabeli do obliczania, które dostępne są w renomowanych sklepach. Uwzględniają one położenie rur na dachu lub np. na skraju ściany.

Zdarza się, że system rynnowy nie może zostać umocowany na tej samej ścianie co rynny. Wówczas odpływ wody jest znacznie trudniejszy, zwłaszcza na dachach wielopołaciowych, gdzie montuje się na ogół trzy lub cztery narożniki rynnowe. Woda, płynąc nimi, zwalnia niecoi powoduje to konieczność dodatkowego montażu rury spustowej tym miejscu. 

Przyjmowaną metodą, mającą zastosowanie podczas obliczania ilości rynien i rur, jest obliczenie efektywnej powierzchni domu. Stosuje się do tego jeden wzór, niezależnie od przeznaczenia budynku (Mieszkalny, użytkowy, przemysłowy itd.). I tak:

- W pierwszej kolejności konieczne jest zmierzenie wysokości dachu od jego podstawy do zwieńczenia, co we wzorze oznaczane jest jako "C";

- Następnie należy zmierzyć odległość od miejsca szczytu dachu do jego zakończenia - wartość "B";

Należy też zmierzyć długość dachu, ponieważ informuje to o długości rynny jaka będzie potrzebna.

W dalszej kolejności wszystkie dane należy podstawić do wzoru:

 

powierzchnia dachu (W m2) = (C/2 + B) * długość rynny.

 

W efekcie uzyskamy wartość, która określa długość potrzebnej nam rynny, niezbędnej by skutecznie odprowadzić wodę.

W przypadku dachów niestandardowych, o dość skomplikowanej strukturze, czasami bierze się pod uwagę także inny czynnik - dodanie 10% do powierzchni dachu. Dotyczy to szczególnie dachów z narożnikami, które znajdują się w odległości do 2 metrów od opływu. Jeśli, natomiast jest to więcej niż 2 metry - wówczas należy dodać 5 - 10 % do powierzchni dachu.

Wskazany system obliczeń ma zastosowanie wówczas gdy powierzchnia spadku dachu nie przekracza 50%. Jeśli jest większa to efektywna powierzchnia dachu stanowi jego zwykłą powierzchnię.

 

Wielkość oraz średnica rynien i rur
 

Podczas montażu rynien i rur konieczne jest określenie ich ilości, wielkości i średnicy. Warto zlecić to osobom, które posiadają wiedzę i doświadczenie - takim jak np. sprzedawcy w renomowanym sklepie.

Istotne znaczenie ma także wybór dobrej jakości materiałów z których wykonane są rynny i rury. Warto w tym celu przejrzeć informacje zawarte w katalogach firm.