Blog

Jak odpowiednio dobrać rozmiar rynien naszego domu?

System rynnowy to istotny element każdego domu. Jeśli jest on odpowiednio dobrany oraz zamontowany, to wówczas potrafi skutecznie odprowadzać wodę  z dala  od ścian obiektu. Niezwykle ważne jest to, aby wszystkie elementy wchodzące skład systemu odwadniającego były odpowiednio dobrane do powierzchni dachu. Wówczas całość funkcjonuje w pełni skutecznie i niezawodnie. 

 

Rynny dachowe a ich rola 

 

Warto mieć świadomość, że konieczność montażu rynien jest jasno określona przez przepisy budowlane. Jeśli chodzi o budynki mieszkalne, obowiązujące rozporządzenie ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie zaznacza, że brak montażu rynien i rur spustowych jest dopuszczalny jedynie w przypadku budynków wolno stojących o wysokości 4,5 m i powierzchni dachu poniżej 100 m2, z dodatkowym zastrzeżeniem, że okap musi być ukształtowany w taki sposób, by nie dopuszczać do powstawania zacieków na ścianach.

W praktyce zadaniem rynien jest ukierunkowane odprowadzenie wody z określonej powierzchni dachu, a tym samym zabezpieczenie elewacji i fundamentów budynku przed stopniową degradacją, którą z czasem spowodowałyby opady. 

Aby system orynnowania funkcjonował w prawidłowy sposób, w stu procentach spełniał swoje zadania i jednocześnie prezentował się estetycznie na budynku stosowany jest szereg elementów uzupełniających. Należą do nich między innymi: haki rynnowe i obejmy rur, odpływy (nazywane lejami spustowymi lub sztucerami), łączniki rynien, narożniki (łuki), zaślepki (denka, dekle), złączki rurowe (mufy), kolana.

Elementy te są obecnie dostępne w wielu wersjach wykonawczych, wymiarowych oraz materiałowych. Dzięki temu każdy inwestor może z łatwością dobrać je do wymagań stawianych przez współczesne budownictwo. 

 

Jak odpowiednio dobrać rozmiar rynien do domu?

 

Rozmiary rynien oraz rur spustowych powinny być zawsze odpowiednio dobrane do wielkości dachu, a więc powierzchni, która to będzie odwadniana przez system rynnowy, nazywanej efektywną powierzchnią dachu (EPD) i obliczanej na podstawie wzoru zawierającego wartości dotyczące długości, wysokości i szerokości dachu.

Najłatwiej jest dobrać system odwadniający do dachu dwuspadowego. Natomiast obliczenia są nieco trudniejsze, gdy w grę wchodzi wielopołaciowy dach skomplikowanej bryły. Odległość odpływu rury spustowej od narożnika również wpływa na nieznaczne pomniejszenie efektywnej powierzchni dachu. Przy przeprowadzeniu wyliczeń warto skorzystać z pomocy i doświadczenia wykonawcy lub sprzedawcy. 

Na podstawie otrzymanej z obliczeń efektywnej powierzchni dachu można przejść do wyboru rozmiaru systemu rynnowego. Producenci posiadają gotowe wyliczenia prezentujące maksymalną powierzchnię dachu, jaką może obsłużyć dany system rynnowy w określonym rozmieszczeniu pionów spustowych.

Znając parametry inwestor może przejść do zakupu rynien. Przy doborze warto pamiętać, że oprócz użyteczności danego systemu rynnowego ważna jest także jego estetyka i dopasowanie do budynku.  Obecnie w sprzedaży są do wyboru rynny nie tylko o przekroju okrągłym, lecz także prostokątnym, które komponują się z nowoczesnymi, minimalistycznymi bryłami.