Blog

Najczęściej popełniane błędy podczas montażu systemu rynnowego

Błędy podczas montażu systemu rynnowego niosą za sobą wiele negatywnych konsekwencji. Nie ma znaczenia, z jakiego materiału zostały wykonane rynny i rury spustowe. Niestaranna i nieprawidłowa instalacja będzie skutkować nieszczelnościami i przenikaniem wilgoci do murów budynku, skróceniem żywotności poszczególnych elementów czy przesiąkaniem zbyt dużej ilości wody do gruntu, co z kolei może doprowadzić nawet do niszczenia fundamentów. Jakie błędy podczas montażu rynien zdarzają się najczęściej?

Dla doświadczonego fachowca montaż systemu rynnowego nie jest niczym trudnym. jego Prawidłowe wykonanie jeszcze bardziej ułatwia nowoczesne orynnowanie – rynny stalowe o kwadratowym przekroju są symetryczne i mają minimalną ilość łączników. Mimo to, błędy mogą się zdarzyć, najczęstsze z nich – poniżej.

 

Źle dobrany przekrój rynien i rur spustowych


System rynnowy musi być efektywny. Żeby bez przeszkód odbierał wodę z pokrycia dachowego, należy dokonać odpowiednich obliczeń, uwzględnić powierzchnię dachu i jego kąt nachylenia, a potem zgodnie z nimi zaplanować odpowiednią ilość elementów. Ważna jest przy tym średnica rynien dachowych oraz pionów spustowych. Im jest mniejsza, tym niższa będzie wydajność systemu odprowadzającego wody opadowe. Złe decyzje na etapie planowania odwodnienia spowodują, że w czasie intensywnego deszczu czy roztopów woda będzie wylewać się z rynien i zalewać elewację. 

 

Nieodpowiednio rozstawione haki


Elementy poziome systemu orynnowania montowane są na hakach doczołowych lub nakrokwiowych. Odpowiednie rozstawienie haków jest niezwykle ważne dla poprawności działania rynien. Jeżeli będzie ich zbyt mało lub zostaną rozstawione w nieodpowiednich odległościach, ciężar wód opadowych, lodu i śniegu może spowodować uszkodzenie lub zniekształcenie rynien.     

 

Niedostateczna ilość odpływów rynnowych


Woda, która spływa z dachu do rynny, jest następnie odprowadzana do gruntu rurami spustowymi. Poza przekrojem rynien i ich odpowiednim montażem na hakach, musimy więc także zaplanować właściwą ilość i rozmieszczenie odpływów rynnowych. Chodzi o to, by woda mogła swobodnie spływać lejami spustowymi, bez powstawania zjawiska spiętrzania się w rynnach. Zbyt mało odpływów spowoduje obniżoną skuteczność odwadniania, niebezpieczeństwo gromadzenia się opadów i zalewanie murów budynku.

    

Odpowiednie umieszczenie poziomu rynnowego

 


Bardzo ważne podczas montażu systemu rynnowego jest prawidłowe umieszczenie poziomu rynnowego względem zakończenia pokrycia dachowego. Jeśli haki zostaną zamocowane zbyt nisko, woda przeleje się na d przednią krawędzią rynny. Jeśli natomiast będą zbyt wysoko, o rynnę może uderzyć zsuwająca się zimą czapa śniegu i lodu, co może uszkodzić rynny. 

Częste pytania i problemy dotyczą właściwego spadku systemu rynnowego. Przede wszystkim należy unikać kontrspadków, tj. odcinków poziomu rynnowego, gdzie wskutek błędnego wypoziomowania haków woda nie odpływa w stronę leju spustowego, a np. gromadzi się przy zaślepce, skąd nie ma ujścia.

Błędy podczas montażu systemu rynnowego są możliwe do uniknięcia. Istotne jest jego staranne wykonanie, dlatego warto powierzyć to zadanie fachowcom. Gdy orynnowanie zostanie już zamontowane, dokładnie sprawdźmy wszystkie detale i koniecznie przetestujmy szczelność, żeby od razu wyłapać ewentualne mankamenty.