Blog

Ochrona przed korozją: Jak utrzymać rynny stalowe w doskonałym stanie?

Rynny stalowe to już standard w nowoczesnym budownictwie. Inwestorzy, którym zależy na dobrym designie, trwałości i odporności na warunki atmosferyczne, wybierają produkty ze stali, zamiast systemów z PVC. Jednym z głównych wyzwań, przed którymi mogą stanąć właściciele orynnowania stalowego, jest jednak korozja. Przeczytaj, jakie kroki warto podjąć, aby zabezpieczyć rynny stalowe, zapobiec pojawieniu się ognisk korozji i utrzymać je w doskonałym stanie przez lata. 

Stal – surowiec znany jako wyjątkowo trwały, dający użytkownikom produktów pewność eksploatacji, nie jest niestety niezniszczalny. Głównym wrogiem stali, który osłabia jej odporność, jest korozja. Rynny stalowe narażone są na stały wpływ czynników zewnętrznych, narażone są więc jednocześnie na pojawienie się korozji. Co zrobić, żeby tak się nie stało? 

 

Konserwacja rynien stalowych – regularny przegląd i czyszczenie

 

Utrzymanie rynny stalowej w doskonałym stanie jest możliwe dzięki regularnej konserwacji i czyszczeniu elementów systemu. Obejmuje to usuwanie liści, gałęzi czy innych zanieczyszczeń, które mogą gromadzić się w rynnach i spowodować zatrzymanie spływającej nią wody. Woda wraz z zanieczyszczeniami zalegająca przez dłuższy czas  w orynnowaniu sprzyja rozwijaniu się korozji. Rozwinie się ona szybciej, jeśli podczas montażu dojdzie do uszkodzenia elementów systemu rynnowego, które nie zostaną na czas zabezpieczone. Do uszkodzenia, może dojść także w wyniku silnego wiatru podczas burzy lub z powodu innych czynników mechanicznych. Dlatego koniecznie raz lub dwa razy do roku powinniśmy przyjrzeć się dokładnie wszystkim rynnom i rurom spustowym, sprawdzić szczelność połączeń i, jak wspomnieliśmy, usunąć zanieczyszczenia, które dostają się do rynien wraz z opadami, naniesione przez wiatr lub zwierzęta. Jeśli zauważymy uszkodzenia systemu, należy niezwłocznie je naprawić lub ostatecznie wymienić element.   

 

Malowanie powłok środkiem antykorozyjnym

 

Rynnę stalową, w przeciwieństwie do produktów w PVC, możemy samodzielnie naprawić. Malowanie stanowi skuteczny sposób na ochronę przed korozją. Jeśli zauważyliśmy zadrapanie lub wgniecenie rynny i uszkodzoną powłokę, jak najszybciej wyposażmy się w specjalną farbę o właściwościach antykorozyjnych i po delikatnym oczyszczeniu powierzchni, zabezpieczmy uszkodzone miejsce. Zwykle optymalne jest nałożenie dwóch warstw dedykowanego produktu. Farba stworzy barierę między stalową powierzchnią a środowiskiem zewnętrznym, co zmniejsza ryzyko dalszej korozji rynny. 

 

Rynny stalowe Q Stalyo – trwałe zabezpieczenie na lata

 

Ochrona przed korozją orynnowania ze stali jest kluczowa dla utrzymania nie tylko systemu, ale całego domu w doskonałym stanie i zapewnienia długiej żywotności elewacji, konstrukcji dachowej, a nawet fundamentów. Regularne czyszczenie i konserwacja są wciąż najbardziej skutecznymi metodami zabezpieczenia stalowego systemu rynnowego przed korodowaniem. Rynny stalowe Q Stalyo od kilku lat dają inwestorom pewność ochrony budynków przed wodami opadowymi. Każdy detal został dokładnie zaprojektowany z myślą o efektywności. Ze względu na prostokątny kształt rynien, symetrię czy łączenie na zakładkę montaż jest szybki, a ewentualna wymiana uszkodzonego elementu – przebiegnie sprawnie. 

Galeco udziela na system rynnowy QStalyo gwarancję na korozję perforacyjną na okres 25 lat w przypadku montażu systemu w środowisku o klasie korozyjności C1-C3 oraz 10 lat w klasie korozyjności C4 na zewnątrz budynku. Klasa korozyjności jest ustalona w oparciu o zapisy normy PN-EN ISO 12944-2.